Zdravotníctvo

Firma ICZ je jednou z vedúcich firiem na trhu nemocničných informačných systémov v Českej a Slovenskej republike. Vďaka našej všestrannej znalosti zdravotníckeho sektora poskytujeme tiež softvérové a konzultačné služby s cieľom pomôcť zdravotníckym zariadeniam v oblasti dlhodobého plánovania a zvyšovania kvality a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom spoločnosti je vyhovieť požiadavkám zákazníka a poskytnúť kvalitný produkt doplnený širokou ponukou podpory. Pre splnenie cieľa poskytnúť svojim zákazníkom ucelenú ponuku riešení ich požiadaviek ponúkame SW aplikácie a k nim príslušné konzultačné a implementačné služby.
 • Klinický nemocničný IS DOCTUS

  Nemocničný informačný systém Doctus pokrýva potreby zberu, spracovania a poskytovania údajov vo všetkých hlavných oblastiach činností nemocníc a zdravotníckych zariadení.
 • Archivácia a prenos obrazových informácii AMIS*PACS

  AMIS*PACS je komplexný a komfortný systém pre archiváciu, vizualizáciu a prenos obrazových informácii v nemocniciach. Umožňuje medicínske zobrazenia, ktoré zaisťujú vysokou produktivitu práce a uspokoja stále narastajúce požiadavky.
 • Bezpapierová nemocnica - Správa a riadenie dokumentov

  Dokumenty a systémy, ktoré s nimi pracujú, sú dôležitou súčasťou života globálnych organizácií. Vzrastajúce nároky na efektivitu a konkurencieschopnosť za súčasného predpokladu znižovania nákladov nútia organizácie odstraňovať prekážky riadeného ukladania a zdieľania informácií.
 • e-learning

  Elektronické vzdelávanie zahŕňa tvorbu a distribúciu e-learningových kurzov, riadenie výučby a následnú spätnú väzbu od študenta k pedagógovi.
 • NovaVoice®

  Systém NovaVoice® automatického rozpoznania reči pre zdravotníctvo je unikátnym prevratným riešením v zdravotníckych informačných systémoch.
 • ePACS

  Unikátny projekt pre elektronické predávanie obrazovej pacientskej zdravotníckej dokumentácie.
 • DRG asistent

  Unikátne riešenie pre zdravotnícke zariadenia DRG asistent je na slovenskom trhu jedinečný nástroj zefektívňujúci vykazovanie zdravotnej starostlivosti. S jeho využitím je možné výrazne zredukovať chybovosť pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti a zvýšiť príjmy zdravotníckeho zariadenia. V súčasnosti prebieha proces certifikácie riešenia v zmysle podmienok vydaných ÚDZS ako centra pre klasifikačný systém.

Prípadová štúdia

Zabezpečenie služieb ďalšieho vzdelávania v súvislosti so zavádzaním systému DRG na Slovensku

Cieľom projektu realizovaného z prostriedkov EÚ bolo pokryť potrebu zaškolenia pracovného personálu…

Viac »

Ďalšie prípadové štúdie »


Rychlé vyhledávání