iPoint

Výkonné softvérové riešenie pre orgány štátnej správy a samosprávy umožňujúce poskytovanie elektronických služieb.

iPoint je komplexný produkt spoločnosti ICZ Slovakia, ktorý zastrešuje celkový životný cyklus návrhu
a prevádzky elektronických formulárov a v prípade potreby je pripravený na integráciu do Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

iPoint - efektívne riešenie pre váš úrad

Riešenie iPoint sprístupní služby vášho úradu vašim klientom – občanom, podnikateľom či ďalším orgánom štátnej správy prostredníctvom používateľsky prívetivého internetového portálu.

Umožní vám návrh a správu elektronických formulárov a ich následné publikovanie v prostredí internetu. Po integrácií do vášho systémového prostredia môžete podania získané prostredníctvom aplikácie ďalej spracovávať. Okrem rýchlej a efektívnej možnosti komunikácie s vaším úradom majú používatelia vďaka portálu iPoint k dispozícii aj intuitívny prehľad o svojich uskutočnených podaniach.

Výkonný a otvorený systém

Riešenie iPoint je vyvinuté na otvorených štandardoch a ľahko integrovateľné do prostredia postaveného na platforme servisne orientovanej architektúry (SOA).

iPoint je technologicky navrhnutý tak, aby splnil najvyššie očakávania na účelnosť, udržateľnosť a stabilitu. Je postavený na výkonnej platforme, ktorá umožňuje robustné implementácie.

iPoint je vyvinutý v prostredí .NET. Návrh formulárov je možný v prostredí MS Windows, formuláre možno vypĺňať v akejkoľvek platforme. Produkt podporuje prácu s Microsoft Office SharePoint Server.

Privátny portál pre ÚPVS podania

Riešenie iPoint je možné integrovať do ÚPVS. Vďaka dizajnu, ktorý je v súlade s pravidlami ÚPVS, môžete využiť pokročilé funkcionality iPoint formulárov priamo v prostredí, ktoré je používateľovi známe. V prípade integrácie je váš klient automaticky presmerovaný z ÚPVS na iPoint, kde môže vykonať podanie prostredníctvom formulára s pokročilým validačnými pravidlami a v prípade potreby ho elektronicky podpísať. Do formulárov môžu byť z vašich agendových systémov doťahované vždy aktuálne údaje. Z legislatívneho hľadiska je takéto podanie plnohodnotné a používateľ ho nájde v odoslaných správach vo svojej elektronickej schránke na ÚPVS, akoby ho odoslal priamo z používateľského prostredia ÚPVS.

Funkcionalita systému

Systém iPoint je vyvinutý ako modulárny. Modul FormsManager umožňuje návrh a správu elektronických formulárov v MS InfoPath a ich následné publikovanie vo webovej aplikácii iPoint Web alebo na portáli ÚPVS. Pri tvorbe formulárov možno využiť štandardné formulárové prvky, pokročilé prvky validácie, podmienené formátovanie či napojenie na externé číselníky. Funkcionalita riešenia umožňuje dynamicky zobrazovať jednotlivé polia, prípadne pomocou vzorcov prepočítavať hodnoty polí. Práca s modulom je rýchla a intuitívna
a nevyžaduje znalosti programovania.

Modul iPoint Web predstavuje portálovú aplikáciu pre vašich klientov. Občania, podnikatelia či ďalšie orgány verejnej správy jej prostredníctvom môžu odosielať svoje podania v podobe štruktúrovaných žiadostí. Do aplikácie iPoint Web je možné pristupovať na základe autentifikácie. Používateľ má k dispozícii štruktúrovaný prehľad svojich podaní, ktoré si môže stiahnuť k sebe, prípadne nahrať do aplikácie zo svojho zariadenia.

iPoint je možné integrovať do existujúcich systémov ako napr. DMS, BPM, elektronické verejné obstarávanie, GIS a pod. To umožňuje predvyplniť údaje vo formulároch z akéhokoľvek zdroja vrátane údajov dostupných
z ÚPVS.

 

 

 

Features & Benefits

  • Rýchly zber, spracovanie a poskytovanie dát
  • Rýchla a intuitívna tvorba formulárov s pokročilými požiadavkami na vzhľad
  • Podpora pokročilých pravidiel a logiky na formulároch
  • Podpora predvypĺňania formulárov
  • Podpora elektronického podpisu
  • Možnosť napojenia na externé zdroje
  • Ľahká integrácia do prostredí na platforme SOA

Rychlé vyhledávání