Hlavná stránka

Novinky

Prípadová štúdia

Celomestský projekt a správa registratúry pre úrad mestskej časti Praha 9

Začiatkom roku 2003 bola Magistrátu Hlavného mesta Prahy dodaná softvérová aplikácia správy regis…

Viac »

Ďalšie prípadové štúdie »


Rychlé vyhledávání